Herroepingsrecht  

Op deze pagina vindt u uw herroepingsrechten voor u als consument gemakkelijk in één oogopslag. Voor meer informatie, zie ook onze volledige algemene voorwaarden, te vinden in de footer van onze webpagina's.

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
     

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, binnen nogmaals 14 dagen na aanmelding voor retour, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het gehele order bedrag, inclusief verzendkosten, wordt binnen 14 dagen na de retourmelding terug gestort. 
     

  3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

SERVICE

Like us?

BETAALWIJZEN

NEED ASSISTANCE?

 

closingtimenl@outlook.com

 

WIJ VERSTUREN MET

© 2020 by Closing Time